La Jornada Semanal,   Domingo 30 de abril de  2006      núm. 582