La Jornada Semanal,   domingo 8 de diciembre del 2002       núm. 405

INFORME CUBANO